Bezpečné shazování materiálu a předmětů na staveništi

Stavební shozy na suť jsou v dnešní době velmi žádány pro jejich bezprašný a bezpečný provoz.Ve stavebnictví se výrazem suť označuje zbytkový materiál, který vzniká při bourání, výstavbě či rekonstrukcích domů a který již nelze nijak využít, a tak se odváží na skládku jako tzv. netříděný odpad. K odstraňování tohoto odpadu z horních pater domů či zvýšených prostor se ve veliké míře využívají shozy suti. Používají se zejména pro jednoduchou a rychlou dopravu suti do přistaveného kontejneru, či dopravního prostředku.
Shozy se dají upevnit pomocí příslušného držáku na lešení, do okna, nebo za atiku.
Jejich nedílnou součástí je násypný dílec pro snadnější vsypání stavební suti.
Shozy suti jsou uvnitř svisle žebrované, jsou lehké a jednoduše přemisťovatelné.
Zajišťují bezprašný provoz a bezpečné shazování stavební suti