Otočná zařízení

Otočná zařízení pro VZV jsou využívána pro manipulaci s paletami, bednami či přepravkami, a to zejména pro vysypávání či vylévání obsahu (písku, zeminy, pytlů, apod.). Přídavná zařízení jsou mechanická nebo hydraulická. Ideální technika pro sběrné dvory nebo recyklace s odpady.
Přídavná zařízení VZV.