Manipulace s betonem

Doprava betonové směsi z autodomíchávače nebo nákladního vozidla by měla být co nejkratší. Při dopravě je důležité dbát na to, aby se směs nerozmísila. Při betonážích na vzdálenost až 300 m nebo do výšky až 50 m od autodomíchávače používáme nejčastěji čerpadla. Betonáž se dá při této vzdálenosti provést také pomocí jeřábu a takzvané badie - jedná se o objemový koš (objemy se pohybují od 0,5 – 4 m3 ) zavěšený na zdvihacím mechanismu, vyprázdnění badie probíhá pomocí spodní výpustě, výhodou je úspora nákladů a nevýhodou je přetržitá dodávka betonové směsi a větší časová náročnost oproti čerpadlům.