Platformy SUPERDECK

Superdecky sú dočasné plošiny/platformy, ktoré umožňujú ľahké nakladanie a vykladanie materiálov pri stavbe výškových budov.