Repasované bádie

Repasované bádie sú bádie opravené, po profesionálnej kontrole, opäť uvedené do prevádzky odborníkom alebo priamo výrobcom, a preto sa netreba obávať nefunkčnosti alebo nejasného pôvodu.
Repasácia je rozobratie nejakého zariadenia, stroja a pod., jeho prehliadka a renovácia a opätovné zaradenie do prevádzkyschopného stavu. Repasácia sa veľakrát vykonáva napríklad v rámci ukončenia skúšobnej prevádzky, alebo u zariadenia ktoré fyzicky alebo morálne dosluhuje.  V rámci repasácie môžu byť niektoré časti nahradené novými, prípadne očistené, prehliadnuté, opravené, zabrúsené, natreté alebo inak ošetrené.