Stavebné vozíky

Stavebné alebo ručné vozíky - klasika medzi dopravnými vozíkmi. Ideálne pre ťažký a neskladný tovar, ktorý treba v priemyselnej sfére,  skladovej logistike atď. často premiestňovať. Najväčšia výhoda: ručný vozík sa dá, ako už názov hovorí, ľahko ťahať ručne.